EET monitor - sledujte stav EET

Stav jednotlivých součástí systému EET

Poslední aktualizace ...
1. aktualizace za 60 s

Sledovat playground

Graf rychlosti odezvy EET API pro pokladny

Průměrná doba za kterou EET odpoví na požadavek: ...

Poslední zjištěné události

Datum, čas Událost Délka události

Jak probíhá měření?

Měření probíhá ze 3 serverů umístěných v různých geografických lokalitách v České republice. Při měření je každou minutu pomocí platného certifikátu odesílána účtenka na 0,- Kč, následně je měřena doba za kterou EET odpoví. Timeout je nastaven na 5 vteřin což je 2,5x delší doba pro odpověď než jakou vyžaduje technická specifikace.

EET monitor rozlišuje celkem 3 stavy. Pokud všechny měřící servery vrátí FIK v době kratší než 2 vteřiny, je stav EET označen jako v pořádku. Pokud je doba potřebná pro vrácení FIK u všech serverů delší než 2 vteřiny, je stav EET označen jako varování. Pokud všechny servery při komunikaci s EET vrátí chybu nebo se vůbec nepodaří v nastaveném limitu navázat spojení, je stav EET označen jako výpadek.

Při měření se občas stává, že některý ze serverů čeká neúměrně dlouho na odpověď - pokud je taková špičková hodnota nalezena, je porovnána s ostatními hodnotami a v případě že se jedná o zjevnou chybu je tato hodnota opravena. Stejně tak, pokud v určitý čas schází měření některého ze serverů, není tento server zahrnut do průměrné hodnoty odezvy.

Při měření webů se postupuje obdobným způsobem - EET monitor očekává od serveru stavovou odpověď 200 (OK) nebo 302 (Found). Pokud tuto odpověď obdrží do 2 vteřin, stav webu je označen jako v pořádku. Pokud trvá odpověď déle než 2 vteřiny, je stav webu označen jako varování. Pokud odpověď trvá déle než 5 vteřin nebo server vůbec neodpoví, je stav webu označen jako výpadek.

Jelikož servery jsou připojeny pomocí velmi rychlého připojení s minimální latencí, naměřená doba odpovědi je cca. 5x až 10x nižší než reálná doba u koncových uživatelů.

Seznam měřících serverů

 • ZonerCloud
  Typ serveru: virtuální
  Umístění: Zoner Cloud, Brno
  Konektivita: 2x 1 Gbps UPC Bussiness + Dial Telecom
  Průměrná latence: 11.9 ms
  Uptime: 99,999%
 • Hosting90
  Typ serveru: virtuální
  Umístění: Hosting90, Praha
  Konektivita: 2x 1 Gbps NIX
  Průměrná latence: 0.65 ms
  Uptime: 98,961%
 • T-systems
  Typ serveru: fyzický
  Umístění: Praha
  Konektivita: 2x 100 Mbps T-systems
  Průměrná latence: 84.6 ms
  Uptime: 95,237%


Něco je špatně, EETmonitoru se nepodařilo načíst data ze serveru.
Další pokus za ..., nebo zkuste obnovit stránku ručně.
Pokud to nepomohlo, dejte mi prosím vědět: info@eetmonitor.cz